חברה אשר נמצאת בקשיים על פי רב מאוד מוגבלת וכבולה מבחינת קבלת ההחלטות העסקית שעומדות בפנייה וזאת בשל סגירת ימי אשראי הספקים, הבנקים מעוניינים לסגור את האובליגו ולהקטין חשיפה, לקוחות חדשים חוששים לבצע התקשרויות עסקיות ולקוחות קיימים מנסים להעביר את הפעילות לספק מתחרה.

לעיתים רבות עניין זה מתלווה למורל ירוד של הבעלים וצוות הניהול, מה שמקשה יותר על תהליך ההבראה להתבצע בצורה יעילה ומהירה.
בכדי לחלץ חברה ממצב מורכב שכזה, משרדינו מטפל בכל הבעיות בו זמנית. תחילה מיפוי הבעיה שגרמה לחברה להציג מצבה הנוכחי, בניית תזרים וכימות הבעיה למספרים כלכליים, הצפת הבעיה בצורה שקופה לעובדים ולדרג הבנקאי בכדי למצוא יחד פתרון, פגישות סדירות עם ספקים ופריסת חוב קיים, איחוד מחלקות עסקיות, הנזלת החברה ע"י מימוש נכסים וציוד ועוד.

תוכנית הבראה מלאה תכלול גם צפי לשנה הקרובה, צמצום בעלויות, ובחינת הטמעת התהליכים שנדרשו בתוכנית בכדי שהחברה תוכל לשמור על יכולתה העסקי להיות "עסק חי".