בדיקת נאותות DUE DILIGENCE

בדיקת נאותות לחברות ועסקים משקפת תהליך של מחקר ובדיקת עומק במטרה לסייע למשקיע או לחברה לפני מיזוג לבחון את החשיפה והסיכונים הקיימים טרם ביצוע פעולת הרכישה או ההשקעה.
המטרה העיקרית בבדיקת הנאותות היא למזער סיכונים בעת רכישת החברה, ובד בבד לאתר הזדמנויות עסקיות תוך כדי התהליך לטובת הרוכש, בהתאם לפרמטרים ענפיים.
לעיתים רוכשים מתבססים על מידע שאינו עבר בקרה מלאה, ולמעשה נותנים חשיבות למידע כמידע אמיתי וקשיח, אך ברגע האמת עלול הרוכש להיות מופתע שהתוצאות שונות בצורה מהותית מאילו שהוצג בפניו, ולטובת כך מומלץ לבצע בדיקת נאותות בכדי להסיר את מרבית הפסקות אודות הפעילות העסקית.
 

להלן רשימת חלקית של בדיקות שמבוצעות במסגרת הנאותות הפיננסית:
1. ניתוח דוחות כספים לרבות מאזנים מבוקרים ומאזני בוחן.
2. התאמת הדוחות לדיווחים שהוגשו לרשויות המס, ביטוח לאומי ומע"מ.
3. ביצוע מדדים פיננסים בכדי לאבחן את החברה ביחס לחברות מתחרות בענף העסקי.
4. מעקב אחר התנהלות בנקאית, והתאמה לאופי פעילות החברה.
5. בדיקת חוזי התקשרות מול ספקים ולקוחות.
6. בדיקת אינפורמציה אודות בעלי המניות, חברות קשורות ואורות אדומים במערכות
    D&B  ו- BDI.
7. ביצוע ניתוח כרטסות בהנהלת החשבונות בכדי לזהות פעילות חשבונאית תקינה.
8. בחינת חשיפה לשלטונות מס-הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי.
9. בחינת התנהלות השוטפת של צוות הניהול הבכיר.
10. אימות כמותי של מאזן החברה בהתאם לנכסים וההתחייבויות בפועל.
11. צרכי הון חוזר והשקעות לביצוע.
12. פילוח מכירות, חובות מסופקים, חשיפה ללקוחות בעלי אורות אדומים.

ביצוע בדיקת נאותות מדוקדקת חייב להתבצע על-ידי משרד שביצע ונחשף לאלפי חברות ועסקים, לא רק בשל הניסיון המקצועי והראייה המרחבית, אלא בעיקר בשל חוש עסקי מפותח וחד, הבחנה מהירה ומציאת נקודות תורפה של האורגן העסקי.