קרן חושן החלה את דרכה בשנת 2021, מטרת הקרן היא לתת לעסקים אשראי לטובת צמיחה, יחד עם חברות הביטוח הפניקס והראל שזכו במכרז מטעם המשרד לכלכלה.

הקרן הקצתה תקציב של 600 מיליון ש"ח לטובת עידוד העסקים, לקרן רישיון מתן אשראי מורחב ממשרד האוצר.

קרן חושן מפעילה כיום 2 מסלולים:

מסלול הון חוזר
סכום ההלוואות  מ- 100,000 ₪ ועד 5,000,000 ש"ח
תקופת החזר מתן מסגרת אשראי לגישור על פערי תזרים עד ל- 6 חודשים ממסגרת האשראי המאושרת
סוג עסקים חברות בע"מ, עסק קיים וותק שנתיים, מחזור 100-4 מיליון ש"ח שנתי
ריבית 6%-8%
בטחונות 25% בטחונות, ערבות אישית בן/בת הזוג
תחומים מוחרגים  יזמות נדל"ן, תמ"א, יהלומים, הימורים, שירותי מטבע, קבלני ביצוע בנדל"ן

 

מסלול השקעות
סכום ההלוואות מ- 100,000 ₪ ועד 5,000,000 ש"ח
תקופת החזר עד 5 שנים
תקופת גרייס אין גרייס
ריבית 6%-8%
בטחונות ללא בטחונות
תנאים יזמות נדל"ן, תמ"א, יהלומים, הימורים, שירותי מטבע, קבלני ביצוע בנדל"ן

 

להלן רשימת תנאי סף להגשת הבקשה:

1. שיעור הון עצמי מוחשי למאזן > 7.

2. יחס EBITDA לפירעון שוטף של הלוואות > 1.1.

3. שיעור חוב פיננסי נטו ל EBITDA < 4.5.

4. יחס חוב פיננסי להכנסות < 45%.

עמלות וריביות:

1. עמלת פתיחת תיק חד פעמי 1,500 ש"ח.

2. עמלת הקצאת אשראי, חד פעמי 0.5%-1%.

3. שיעור הריבית בהלוואות תיקבע ע"י וועדת ההשקעות של הקרן.