הקרן מפגישה בין לווים ומלווים, כספו של המלווה מתחלק בין מספר רב של לווים, הקרן הינה מהחלוצות בישראל בתחום החברתי

מסלול הון חוזר / השקעות

סכום ההלוואה

עד 10 מיליון ש"ח

תקופת ההחזר

עד 5 שנים ניתן לשילוב בלון שפיצר

ריבית

7-8% ולשיקול דעת הקרן

עמלת הקמת הלוואה 

1% בגין כל שנת פריסה + 1% בגין הקמה

בטחונות

נכסי נדל"ן, חוזים, שיקים בהתאם למתווה העסקה