פשיטת רגל הינה הליך של חדלות פירעון החל על יחידים בעלי חוב. אופציה חוקית זו מאפשרת לחייב להתחיל בדרך כלכלית חדשה תוך מניעת התעמרות גופים שלטוניים שונים ונושים. 

פשיטת רגל הינה תהליך המתאפשר רק במידה והוכח כי החייב אינו יכול לשלם את חובותיו באופן אחר.

פושטי רגל בתוך הליכי פשיטת רגל ולאחר קבלת הפטר נדרשים לעיתים קרובות לקבלת משכנתא לסגירת חובות בכדי להמשיך ולבנות את חייהם מחדש.

במאמר הבא נלמד על אפשרויות המשכנתא העומדות בפני פושטי רגל בכל שלב בתהליך. 

האם פושטי רגל יכולים לקחת משכנתא?

פושטי רגל זכאים ברוב המקרים זכאים לקבלת משכנתא. משכנתא לפושטי רגל מתחלקת ל-2 סוגים: משכנתא לפושטי רגל הנמצאים בתוך התהליך ונדרשים לקבלת הלוואה לצורך החזר חובותיהם עבור קבלת צו הפטר בגין דירה קיימת וכן משכנתא עבור פושטי רגל לשעבר אשר בידם צו הפטר עבור רכישת דירה חדשה או על בסיס דירה קיימת. להלן נפרט על שני סוגי המשכנתאות:

איך ניתן לקבל משכנתא לפושט רגל בתוך תהליך פשיטת רגל?

פושט רגל באמצע הליך פשיטת הרגל שיש בבעלותו נכס נדל"ני מסחרי או דירה יכול לשעבדה ובתמורה לכך לקבל משכנתא חוץ בנקאית ולפרוע את חובותיו או לפנות לבנקים המסחריים במטרה לבקש הלוואת משכנתא בפריסת תשלומים או בדמות של הלוואת בלון לתקופה קצרה של 1-5 שנים.

אלטרנטיבות חוץ בנקאיות לפושטי רגל, האם זה משתלם?

לקיחת משכנתא מגוף חוץ בנקאי לרב אינה מותנית בבדיקה של כושר ההשתכרות של פושט הרגל אך קיימת הגבלה של גובה המשכנתא עד 70% מערך הנכס שבידי פושט הרגל. חשוב לציין כי משכנתא חוץ בנקאית היא הלוואה חוקית, מפוקחת ע"י רשות שוק ההון אך דורשת עמידה בתנאים מסוימים הקשורים לאופן רישום הנכס, מצב בריאותי של הלווה, סטטוס משפטי של הליך הפש"ר ועוד.

יש לדעת כי משכנתא חוץ בנקאית היא הלוואה יקרה שכן גופים אלו דורשים ריביות גבוהות יותר מאשר גופים בנקאיים. השירות של הגופים החוץ בנקאיים הוא בלעדי ומאפשר למסורבי הבנקים לקבל משכנתא מה שמסביר את הריבית הגבוהה של משכנתא מסוג זה, טווח הריביות בגומרי החוץ בנקאים ינוע בין 14%-9% שנתי.

משכנתא בנקאית לפושטי רגל - למה שבנק יהיה מוכן לאשר משכנתא לפושט רגל?

הבנקים המסחריים מציעים משכנתאות בריביות נמוכות ביחס לגופים החוץ הבנקאיים טווח הריבית למשכנתא יכול לנוע בין 5.5%-3%. פושט רגל המעוניין לפנות לבנקים במטרה לבקש משכנתא צריך לגשת לבנק שבו אין לו היסטוריה שלילית של הגבלות, הסדרי חובות, מחיקת חובות, חוסר עמידה בתשלומים, מחיקת חובות ועוד שכן עבר בעייתי יגרום לבנק לסרב חד משמעית לנטילת המשכנתא המיועדת.

במידה ופושט רגל מעוניין במשכנתא בנקאית עליו להציג זהות של לקוח משתקם שמראה שיפור בהתנהלות, הפטר רשמי מבית המשפט המחוזי, רצף תלושי עבודה, מקורות להון עצמי ובדרך זו הבנק יכול לבחון ברצינות את אישור המשכנתא ללקוח לאחר פשיטת הרגל. 

איך ניתן להוכיח לבנק על שיפור בהתנהלות כלכלית של פושט רגל?

יש להוכיח לבנק על שיפור ולהוכיח יציבות כלכלית. אחד התנאים המשפיעים ביותר על החלטת הבנק היא שינוי בסטטוס המקצועי של פושט הרגל. הבנקים חוששים שפושט רגל שיחזור לעבוד כעצמאי ימצא את עצמו במהירות בסיטואציה דומה ועל כן מעריכים פושטי רגל שהפכו לשכירים.

חשוב להציג בפני הבנק תמונת מצב של רמת שכר הולמת ועבודה כשכיר במקום יציב. במידה ולבנק אין הסתכלות שלילית על הלקוח ביחס לעברו רבים הסיכויים שהבנק לא יחסום את פושט הרגל אלא יאפשר לו לקחת משכנתא לכיסוי חובותיו.

האם פושט רגל לשעבר יכול לקבל משכנתא?

במידה ופושט הרגל חזר לעבוד כשכיר והוא מציג הכנסות קבועות ויציבות כלכלית - ישנם סיכויים לקבלת משכנתא מהבנק.

גופים שונים כתנאי לניהול שיח בקשר למשכנתא ידרשו את מסמכי ההפטר וכן יבדקו היטב את דוח האשראי כדי לאמוד את סיכויי הפירעון ויכולת האשראי של מבקש המשכנתא. 

לפיכך, חשוב לבדוק את דוח האשראי לפני בקשת משכנתא לצורך וידוא כי הנתונים אכן נכונים וכן שלא כלול בו מידע בלתי רלוונטי שאינו קשור לפירוט פשיטת הרגל של החייב, לעיתים קיים צורך לשפר ולתקן את דוח ה BDI של הלקוח בפעולה יזומה. בכל מקרה של שגיאה בדו"ח האשראי יש לדווח לחברות דירוג האשראי.

גופי ההלוואות השונים עשויים לשאול שאלות לבדיקת פושט הרגל כדוגמת: כיצד עמד הלקוח בחובת התשלומים שהוטלה עליו? מה עשה הלקוח כדי לדרג את האשראי מחדש? מתי הסתיים תיק פשיטת הרגל? מהי הסיבה לפשיטת הרגל ?

חשוב להכין מראש תשובות מפורטות ואמינות עבור שאלות אלו כדי להקל על תהליך קבלת המשכנתא.

מי עשוי לסייע בקבלת משכנתא לפושטי רגל?

ניתן להיעזר בשירותיו של משרד לייעוץ כלכלי או עו"ד לצורך שיפור הציון של דירוג האשראי וכן זיהוי שגיאות והגשת בקשות לתיקונן בפני מנהלי חברות דירוג האשראי ובמקרה הצורך אף לייצג בתביעה נגדם.

ניתן להתייעץ עם יועץ משכנתאות המתמחה בבקשות משכנתא מורכבות לפושטי רגל גם בהיבט המעשי והבירוקרטי ולהסתייע בניסיונו בתחום ספציפי זה.

משכנתא לפושטי רגל - סיכום הדברים

פושטי רגל בתוך הליך חדלות הפירעון ולאחריו רשאים להגיש בקשה לקבלת משכנתא, זו זכותם המלאה. לעיתים ניתן להשיג משכנתא מבנקים וממקורות חוץ בנקאיים בהצגת דירוג אשראי משופר, שכר קבוע ונכס הניתן לשעבוד. מומלץ לשפר את דירוג האשראי לפני הפנייה לבקשת ההלוואה וכן לדאוג לשיפור התדמית של פושט רגל לשעבר באמצעות מעבר לעבודה כשכיר, מצב משפחתי תקין, הצגת התנהלות תקינה מיום קבלת ההפטר והצגת חסכונות לטובת תשלום ההון העצמי לעסקת הרכישה.

 

משרדינו פרץ פיננסים מלווה עשרות עסקאות משכנתא מורכבות, לרבות משכנתאות למוגבלים, משכנתאות לפושטי רגל, משכנתאות הפוכות, ובשל הניסיון הנצבר החל מבניית התמהיל, ניול הקשר מול השמאי, עו"ד, פקיד המשכנתאות בבנק, רו"ח במקרה של עצמאים ואת כל הידע אנחנו יודעים למנף ולתעל לטובת הלקוח והצלחתו הפיננסית.