הקרן הוקמה בשנת 1990 במטרה לממש חזון עסקי לבעלי עסקים קטנים ממגוון שכבות האוכלוסיה, וכל זאת במטרה לרכוש ציוד ומימון הון חוזר.

מסלול הון חוזר
סכום ההלוואות עד 90,000 ₪
תקופת החזר עד 45 תשלומים
תקופת גרייס ללא
ריבית ללא
בטחונות עד 45,000 ₪ - 3 ערבים, עד 90,000 ₪ 4 ערבים, בנוסף לערבות אישית של היזם ושל בן/ת הזוג
תנאים עסקים בהקמה ועסקים קיימים שמחזור ההכנסות החודשי שלהם אינו עולה על 150,000 ₪