גיוס אשראי לעסקים- הלוואה בערבות מדינה, הלוואות בנקאיות, קרנות לגיוס אשראי.

הלוואה בערבות מדינה

 • איך מגישים בקשה להלוואה בערבות מדינה ?
 • מהם הדברים החשובים בכתיבת התוכנית העסקית לקרן בערבות מדינה ?
 • בבעלותכם חברה בע"מ או מנהלים עוסק מורשה וקיימת בעיה לכם תזרים מזומנים ?
 • מעוניינים לפתוח עסק חדש וצריכים הלוואה ?
 • מתכננים לבצע השקעה חד פעמית וזקוקים להלוואה משמעותית ?
 • צופים כי קיים בור תזרימי ?

האם הקרן בערבות מדינה באמת נותנת הלוואות לעסקים ?

לעסקים בישראל ישנם מספר אפשרויות לקבל הלוואה בדרכים מקובלים: מערכת בנקאית, חברות למימון (חוץ בנקאי), וקרנות לעסקים שמבניהם הקרן המובילה והוותיקה בישראל היא קרן בערבות מדינה.

מידי שנה מוציאה הקרן דוח בגין הלוואות שניתנו, וניתן לראות בצורה ברורה שבמשך 10 שנות פעילות יותר ויותר עסקים נעזרים בהלוואה בערבות מדינה, הסכום הממוצע להלוואה גדל, וכפועל יוצא מהוות אפיק נגיש ונוח לקבל הלוואה שלא נשענת על האובליגו העסקי הקיים.

גיוס אשראי לעסקים וחברות בע"מ – המדריך המקיף הכולל שאלות ותשובות

מהם תנאי הלוואה בערבות מדינה ?

ההלוואה הינה ארוכת טווח (5 שנים), כוללת תקופת גרייס של חצי שנה (משלמים ריבית ללא הקרן), והבנקים שזכו במכרז לעבוד מול המדינה הם: מרכנתיל, מזרחי, אוצר-החייל, הבינלאומי ובנק לאומי.

מי מעמיד את ההלוואה בערבות מדינה ?

הבנקים שזכו במרכז, הם אילו היחידים שיכולים לתת את ההלוואה, והמדינה ערבה לאותו הבנק נותן ההלוואה.

מה האינטרס של הבנק לתת את ההלוואה בערבות מדינה?

כאשר הבנק נותן הלוואה מערבות מדינה לעסק או לחברה, הבנק יודע שבכל מקרה הכסף יחזור אילו, מאחר והמדינה ערבה לבנק, ובשל כך ההפרשה הבין- בנקאית ע"י כלי בנק ישראל לאותו החוב פוחתת, והרווחיות עבור הבנק גדלה בהתאמה.

האם נדרשים ביטחונות להלוואה בערבות מדינה ?

אכן נדרשים ביטחונות, בגין כל הלוואה העסק צריך להעמיד 25% בטחונות מטריאליים (מזומן), ובמידה מדובר בעסק בהקמה מדובר על 10% בלבד עד לתקרה של 300 אלף ₪.

מה הריבית בהלוואה בערבות מדינה ?

הריבית המקסימאלית הינה פריים + 3.5%, לעיתים היא נמוכה יותר, כיום הקרן והמערכות לא מציגות את הריבית משיקולים פנימים, בעבר הריביות הוצגו מראש.

עמלה לבקשה לקרן לעסקים קטנים, האם הקרן גובה עמלות על המסלול בערבות המדינה ?

התשובה היא כן, כל מי שפונה לקרן צריך לשלם אגרה לקרן לעסקים לטובת החשב-הכללי ע"ס 250 ש"ח, את התשלום אגרה לקרן בערבות מדינה ניתן לשלם בלינק המצורף -לחץ כאן!

כמו כן, קיימת עמלת הקמת הלוואה לקרן בערבות המדינה הנמדדת על בסיס ובהתאם למחזור העסקי: 

 • 1% עמלת הקמה כאשר מחזור מכירות לשנת העסקים האחרונה נמוך מ – 25 מליון ש"ח לפני מע"מ.
 • 1.5% עמלת הקמה כאשר מחזור המכירות לשנת העסקים  גבוה מ – 25 מליון ש"ח ונמוך מ – 50 מליון ש"ח לפני מע"מ.
 • 2% עמלת הקמה כאשר מחזור המכירות לשנת העסקים  גבוה מ – 50 מליון ש"ח ונמוך מ – 100 מליון ש"ח לפני מע"מ.
קיימת עמלה שלישית שמשולמת לבנק, עמלת הקמת הלוואה בנקאית, עמלה שכזו יכולה לנוע בטווח של 1,500-500 ש"ח בממוצע, וזאת בהתאם להיקף ההלוואה. 

מה הרעיון המרכזי למתן הלוואות בערבות מדינה ?

המדינה מעודדת את ההלוואות בערבות מדינה, וזאת בניהול מחלקת החשב הכללי במשרד האוצר.

תהליך ההלוואה הינו מוסדר ומפוקח, החל מהגשת הבקשה, בדיקה ע"י כלכלן המיצג את אחד מהגופים המתאמים, מהעבר ההמלצה לבנק המבוקש, ולאחר מכן אישור ההמלצה בוועדת אשראי המתקיימת אחת לשבוע.

האם ניתן לקבל הלוואה בערבות מדינה כשיש תיק פתוח בהוצאה לפועל ?

לא ניתן לקבל הלוואה כשאר קיים תיק פתוח בהוצאה לפועל, ולכן וועדת האשראי תמליץ על התיק בכפוף לסגירת התיק הפתוח, לכן מומלץ להגיש בקשה וכאשר מקבלים את האישור, לעסק תהיה מוטיבציה לסגור את התיק הפתוח בכדי לקבל את ההלוואה בערבות מדינה.

מהם היתרונות בהלוואה בערבות מדינה ?

ראשית כל מדובר בהליך מאוד מפוקח לאורך כל דרכו. מאחר וההלוואה הינה בערבות מדינה הבנק לא יספור אותה כחלק מהאובליגו של הלקוח ובנוסף הבנק יעודד את הלקוח לקבל סכום גבוה יותר, בשל הערבות מצד המדינה.

פריסת ההלוואה הינה נוחה מאוד 5 שנים עם גרייס של חצי שנה (תשלום ריבית ללא קרן), הריבית נעה בטווח של פריים + 2-3.5 אחוז בהתאם לבנק ולאיתנות הכלכלית של הלקוח.

ניתן לפרוע את ההלוואה בכל זמן נתון ללא קנס פירעון מוקדם.

האם ניתן להגיש בקשה לקרן בערבות מדינה כאשר ישנם שיקים חוזרים ?

בדר"כ לא מומלץ להגיש בקשה כשיש שיקים חוזרים, אך חשוב לדעת מה הסיבה לכך, אם הסיבה היא הגיונית, וניתן להמציא אישור מהבנק על גריעת השיקים או אישור עו"ד המציג את הסיבה, כלכלן הקרן בערבות מדינה תתחשב בכך, ונוכל להגיש את הבקשה בסיכוי הצלחה גבוהים.

איך מתחילים ? איפה המגישים את הבקשה לקרן בערבות המדינה ?

החל משנת 2021 מגישים את הבקשה בצורה מכוונת, ע"י האתר הממשלתי של משרד הכלכלה והתעשייה לחץ כאן להגיע ללינק.

לאחר הכניסה ללינק צריך לבצע רישום מסודר ופתיחת שם משתמש וססמא באתר הממשלתי, נפתח השאלון בו צריכים ליצוק את מלוא הפריטים לרבות תיאור העסק, פרטים אודות בעל המניות, שיעורי רווחיות, תחזיות פיננסיות ולבסוף מגיע שלב העלת המסמכים והסימוכין אשר צרייכם לאשש את כל הנתונים והאינפורמציה שהוצגה.

מאוד מומלץ לצרף תוכנית עסקית מקצועית שתתמוך ותנגיש את מלוא הפרטים בכדי לסגור קצוות ולהדק את הבקשה, ובכך להקל על הכלכלן הבודק מטעם הקרן להמליץ לחיוב על בקשת האשראי.

מה כוללת התוכנית העסקית לקרן בערבות מדינה ?

ראשית כל חשוב שכתיבת התוכנית העסקית תהיה מסודרת וקריאה, ממוקדת וברורה לכלכלן הבודק, תתפרס על-פני 10 עמודים בממוצע, עודף אינפורמציה יכול להזיק ומעט מידי עלול לגרום לחוסרים במידע ולקושי בהעברת המסר.

התוכנית העסקית כוללת נתונים קרים אודות החברה/העסק, לאחר מכן נתונים קרים אודות בעל המניות, הצגת קו"ח היזם, תיאור מלא של הפעילות העסקית, תיאור השוק בו פעיל, ניתוח אובליגו בנקאי, בדיקת יחסי מינוף, ניתוח דוחות כספים ומדדים פיננסים, כתיבת תחזית רווח והפסד ל-3 השנים הבאות כולל תחזית דוח תזרים מזומנים ל-3 השנים הבאות, פרק אודות הסכום המבוקש ומטרות ההלוואה.

מסלולי הלוואה בערבות מדינה ?

ישנם 3 מסלולים עיקריים בקרן ערבות מדינה: הון חוזר, השקעות ועסקים בהקמה.

 • מסלול הון חוזר– עבור עסקים שממנים לקוחות, מלאי, ייבוא ושיווק, ההוצאות הנ"ל מכבידות על הפעילות השוטפת ומטרת הקרן בערבות מדינה לעזור לעסק במימון צרכי ההון החוזר ולגשר על פערי התזרים הצפוים.
  מומלץ מאוד להוכיח את צרכי האשראי במסלול הון חוזר ע"פ נתוני המאזן, ע"י חישוב יחסים פיננסים לדוגמא: ימי לקוחות, ימי מלאי וכו', וזאת בכדי להוכיח קשר ישיר וצורך אמיתי של ההלוואה.
 • מסלול השקעות– במידה והלקוח מעוניין במסלול השקעה מחובתו להציג צורך אמיתית בהשקעות בעסק לרבות הצעות מחיר, עלות מול תועלת, טבלת מקורות ושימושים, ותחזית הכוללת מצבת עובדים לפני ואחרי ההשקעה, בכדי להראות את הגידול בגיוס העובדים והרווחיות בהתאמה.
 • מסלול עסקים בהקמה– יזמים רבים מעוניינים לפתוח עסק, אך בשל מחסור בתקציב הם מוותרים על חלומם, לכן הקרן בערבות מדינה יודעת לתת מענה לעסקים בהקמה, אך חשוב מאוד שליזם יהיה ניסיון מוכח בתחום, הבנה עסקית מעמיקה, הון עצמי חלקי, בכדי להראות שהוא מביע אמון בפעילות, ללא כל אילו לא מומלץ להגיש את הבקשה במסלול הנ"ל.

מה הסכום המקסימאלי אשר ניתן לקבל בהלוואה בערבות מדינה ?

על-פי תנאי הקרן, ניתן לקרן עד 8% מהמחזור השנתי או עד 500 אלף ₪ הגבוה מביניהם.

לדוגמא אם לחברה מחזור שנתי של 10 מיליון ₪, ניתן יהיה לבקש 800 אלף ₪. אך אם המחזור יהיה נמוך מ-6.25 מיליון ₪ בשנה התקרה היא 500 אלף ₪.

חשוב מאוד לשמור על יחס כיסוי חוב לפני בחירת הסכום, אל מול הקרן, לכן מומלץ להתייעץ עם כלכלן או רו"ח בעניין הנ"ל.

מה הסיכוי שלי לקבל הלוואה מהקרן בערבות מדינה ?

לעסק שמתנהל בצורה תקינה, אין תביעות משפטיות חריגות, אין החזרים ושיקים חוזרים, בעל המניות מודע ובקיא בפעילות העסקית, הסיכוי מאוד סביר לקבל הלוואה מהקרן בערבות מדינה.

מאוד חשוב לאורך כל התוכנית העסקית להציג איתנות פיננסית, הבנה עסקית מעמיקה ויכולת לכושר פרעון חוב. בדרך הזו המערכת הבנקאית והכלכלן המיצג את הקרן בערבות מדינה ירגישו יותר נוח עם הבקשה, וגובה ההמלצה יהיה בהתאם לרמת ההתרשמות ורמת יכולת ההחזר.

מהו תהליך הגשת הבקשה לקרן בערבות המדינה ומהם לוחות זמנים?

בשלב הראשוני היועץ המלווה מקבל את כל הנתונים הפיננסים מהרו"ח של החברה המבקשת את ההלוואה, לאחר בדיקת היתכנות ראשונית נפגש היועץ המלווה עם בעל המניות ומתחיל לדלות מידע אודות העסק בכדי לכתוב הכל בצורה ברורה בתוכנית העסקית, תהליך כתיבת התוכנית העסקית לוקח כ- 7 ימים בממוצע, לאחר הגשת הבקשה לקרן לוקח כ-7 ימים עד להגעת כלכלן בודק מטעם הקרן, 7 ימים נוספים התיק נמצא בבדיקת הקרן עד לקבלת ההמלצה מהקרן, לאחר מכן התיק עובר לבנק הנבחר שם התהליך לוקח 7 ימים עד לכניסת התיק לוועדת אשראי אשר מתקיימת אחד לשבוע. בשל כך, התהליך כולו יכול לקחת כ- 30 ימי עסקים בממוצע כשהתיק מוגש בצורה מלאה וברורה.

מהם העלויות לקבלת ההלוואה בערבות מדינה ?

העלויות נחלקות בעת ההגשה ובעת קבלת ההלוואה.

קיימת אגרת חשכ"ל בסך של 250 ₪ לכל מגיש בקשה, ועבור התוכנית העסקית משלם הלקוח לכלכלן עבור התוכנית העסקית.

לאחר קבלת ההלוואה- משלם הלקוח עמלה לקרן בגין גובה ההלוואה המאושרת נע בטווח של 0.5%-1.5% מהסכום המאושר, ובנוסף עמלה בגין הצלחה ליועץ הפיננסי המלווה.

אם איזה יועץ פיננסי מומלץ לעבוד ?

חשוב מאוד שהיועץ יהיה מנוסה וותיק בענף הקרנות בפרט והבנקאות בכלל, בפרט אם עבד בקרן בערבות מדינה ומכוח הניסיון הנצבר מכיר היטב את דרישות הגוף המתאם. נדרש ידע רב ללוות את הלקוח לאורך כל התהליך בתיאום ציפיות מלא החל מהגשה מהירה וחלקה, קבלת מסמכים ברורים מהרו"ח של הלקוח, הצגת עיקרי צרכי האשראי לכלכלן מטעם הקרן בערבות מדינה, ביצוע ניתוח דוחות כספיים בצורה ברורה ומותאמת לצרכי בקשת האשראי, הצגת אישורי הון עצמי מהרו"ח, וכל זאת בליווי הלקוח עד לקבלת ההלוואה בערבות המדינה המיוחלת.

לכל שאלה תוכלו לפנות ישירות לערן פרץ (כלכלן ומשפטן) בטלפון במשרד 077-4395447