הבנקים הינם מקור האשראי המסורתי והמקובל במשק כלכלי תקין. בשל כך הבנקים נוקטים במקדמי ביטחון וזאת תוך כדי הכרת הלקוח ברמה האישית, לימוד דפוס התנהגות כלכלית, יצירת בסיס אמון בינאישי וכל זאת במטרה להתאים צרכי האשראי ללקוח על-פי צרכיו העסקיים, בשונה מקרנות אשראי שמעמידות הלוואה סטנדרטית "כמוצר מדף".
בכדי לגייס אשראי ישיר מבנק מסחרי אנו מבצעים בדיקות מקדמיות עבור הלקוח, בונים תוכנית עסקית מורחבת הכוללת ניתוח יכולת החזר, יחס כיסוי חוב, תחזית פיננסית עתידית ומציגים מטרות ההלוואה והשלכותיה על הפעילות העסקית.

עניין המשא ומתן מול הבנק תמיד קיים. המטרה המרכזית היא לשפר עמדות עבור הלקוח, עניין זה בא לידי ביטוי בהוזלת ריביות ועמלות הקמת הלוואה, להתאים בטחונות לאובליגו ולשמור על בטחונות לא משועבדים, להתאים את האשראי למבנה ההון של החברה.
למשרדינו ניסיון וותק עם מספר כל הבנקים בארץ ועם פריסת סניפים כלל ארצית בהתקשרות ישירה עם פקיד האשראי סגני מנהלי הסניפים, מנהלי הסניפים ועד לרמת מנהל איזור, וזאת בהתאם לסוג הלקוח ובקשת האשראי.
לקוחותינו מלווים לאורך כל הדרך בליווי צמוד ומקצועי, במטרה שתהליך יעבור בצורה מקצועית, מהירה ולשביעות רצון הלקוח והבנק גם יחד.