למה עסק רווחי צריך אשראי בנקאי ?

למה עסק רווחי צריך אשראי בנקאי ?

אשראי בנקאי הוא כלי פיננסי שמרבית העסקים אינם יכול להימנע מלהשתמש לגייס אותו. את המגזר העסקי ניתן לחלק לשלושה מאפיינים