קרנות בערבות המדינה

הקרן לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים הקרן בערבות מדינה הוקמה במטרה לסייע לעסקים קטנים ובינוניים לצורך הקמת עסק חדש, פיתוח עסק קיים והרחבת פעילות עסקית. הקרן בערבות מדינה מופעלת על-ידי בנק לאומי, אוצר החייל, בנק מזרחי ובנק מרכנתיל. לצוות המקצועי שלנו היכרות מעמיקה והדוקה עם נציגי הקרנות והבנקים המלווים ובנוסף קיים הידע והניסיון בתהליך הגשת הבקשה, אופן כתיבת התוכנית העסקית, הבנת צרכי הלקוח ומציאת בנק מתאים. משרדינו מציג סיכוי מעבר בקרן של למעלה מ-90% הצלחה.

יתרונות הקרן:

1.    ניתן לפירעון בכל שלב וריביות נוחות.

2.    עמלות נמוכות.

3.    הלוואה לזמן ארוך (5 שנים) וחצי שנה גרייס.

4.    הלוואה מחוץ לאובליגו הבנקאי.

הקרן לעסקים קטנים בערבות מדינה מסייעת לעסקים בחמישה מסלולים מסלולים:

1.    הלוואה במסלול עסקים בהקמה- הלוואה לטובת פתיחת עסק.

2.    הלוואה במסלול הון חוזר- גישור על פערי תזרים מזומנים.

3.    הלוואה במסלול השקעות- הרחבת פעילות קיימת ורכישת ציוד קבוע.

4.    מסלול השקעות בתעשייה.

5.    מסלול ליצואנים.    

מסלול הון חוזר
עד 8% ממחזור ההכנסות השנתי או עד 500,000 ש"ח הגבוה מבניהםסכום ההלוואות
עד 5 שניםתקופת החזר
עד 6 חודשיםתקופת גרייס
פריים + 3.5%-1.5%ריבית
25% בטחונות, ערבות אישית וערבות בן/ת הזוג לפי שיקול הקרןבטחונות
עסקים קיימים שמחזור ההכנסות לא עולה על 100 מיליון ₪ לשנהתנאים

 

מסלול השקעות
עד 8% ממחזור ההכנסות השנתי או עד 500,000 ש"ח הגבוה מבניהםסכום הלוואה
עד 5 שניםתקופת החזר
עד 6 חודשיםתקופת גרייס
פריים + 3.5%-1.5%ריבית
בין 10% ל- 25% בטחונות, ערבות אישית וערבות בן/ת הזוג לפי שיקול הקרןתקופת החזר
עסקים קיימים שמחזור ההכנסות לא עולה על 100 מיליון ₪ לשנהתנאים

 

מסלול העסקים בהקמה
עד 500,000 ₪סכום ההלוואות
עד 5 שניםתקופת החזר
עד 6 חודשיםתקופת גרייס
פריים + 2%-3.5%ריבית
עד 300,000 ₪ כנגד 10% בטחונות ו25% מעל 300,000 ₪, ערבות אישית וערבות בן/בת הזוג לפי שיקול הקרןבטחונות
עסק אשר טרם החל לפעול, עסק שהיה עוסק פטור ומתכנן השקעה נרחבת שתגרום לו לעבור לעוסק מורשה או חברה בע"מ, עסק שלא עשה שימוש במסגרות אשראי כלל ושמחזורו לא עולה על 500 אש"ח מיום הקמתו, בעל עסק שהפעיל שירותים ממקום מגוריו ומחליט להעבירו למקום ייעודי ובלבד שמחזורו המצטבר אינו עולה על 500 אש"ח מיום הקמתותנאים

 

מסלול השקעות לתעשייה
עד 90% מסכום ההשקעה או 15% ממחזור ההכנסות של העסק, הנמוך מבניהםסכום ההלוואות
עד12 שניםתקופת החזר
עד 6 חודשיםתקופת גרייס
פריים + 3.5%-1.5%ריבית
30% בטחונות מההלוואה המאושרת, במידה ועבור נכס שיעבוד ספציפי על הנכס בלבדבטחונות
מחזור של מעל 25 מיליון ₪, וותק של 3 שנים עבור נכסים יצרניים, השקעה במחקר ופיתוח תעשייתי, הוספת פעילות חדשה לפעילות הקיימת והעסקת עובדים חדשים הנדרשים במסגרת כל אחד מהנ"לתנאים

 

מסלול ליצואנים
12% ממחזור ההכנסות השנתיסכום ההלוואות
עד 5 שניםתקופת החזר
עד 6 חודשיםתקופת גרייס
פריים + 3.5%-1.5%ריבית
25% בטחונות מההלוואה המאושרתבטחונות
היקף ייצוא של 250,000 דולר בשנה, יצואן ישיר, יצואן עקיף בהתאם לדוחות 902תנאים