קרן קורת לעסקים

 

קרנות קורת ישראל החלו את דרכן בשנת 1994 כעמותה, במטרה לעזור למגזר הכלכלי במשק הישראלי, ליצור מקומות עבודה, ולתת מענה יעיל ופאקטיבי לקהל היעד אילו פונה: עולים חדשים, אזרחים וותיקים ותושבי צפון ודרום הארץ.

 

קרן קורת לעסקים:

מסלול הון חוזר
מ- 50,000 ₪ ועד 750,000 ש"חסכום ההלוואות
עד 5 שניםתקופת החזר
עד 6 חודשיםתקופת גרייס
פריים + 1.75%ריבית
25% בטחונות, ערבות אישית בן/בת הזוגבטחונות
עסקים באזורי הנגב והגליל בהתאם לרשימת הישובים של הקרן, המגזר הערבי,תנאים

 

קורת לעסקיים חברתיים:

מסלול הון חוזר
עד 500,000 ש"חסכום ההלוואות
עד 5 שניםתקופת החזר
עד 6 חודשיםתקופת גרייס
פריים + 1.75%ריבית
עד 25% בטחונותבטחונות
עסק או עמותה בעל מטרות חברתיות או אידיאולוגיות, העסק הוקם לפחות לפני כשנה, מחזור הכנסות שאינו עולה על 20 מיליון ₪, סך התרומות שמקבל אינו עולה על 50% מכלל הכנסותיותנאים