קרן נתן

 

הקרן הוקמה בשנת 2008 במטרה לתת ליזמים חדשים וחסרי יכולת כספית לממש את חזונם העסקי לצאת לדרך עצמאית.

 

מסלול הון חוזר
עד 240,000 ₪סכום ההלוואות
ייקבע מראש לפי תזרים העסקתקופת החזר
ללאתקופת גרייס
ללאריבית
ללאבטחונות
יזמים חדשים חסרי יכולת כספיתתנאים