קרן חברתית טריא לעסקים

tarya-logo-e1510136387549

הקרן מפגישה בין לווים ומלווים, כספו של המלווה מתחלק בין מספר רב של לווים, הקרן הינה מהחלוצות בישראל בתחום החברתי

מסלול הון חוזר / השקעות

עד 10 מיליון ש"ח

סכום ההלוואה

עד 5 שנים ניתן לשילוב בלון שפיצר

תקופת ההחזר

7-8% ולשיקול דעת הקרן

ריבית

1% בגין כל שנת פריסה + 1% בגין הקמה

עמלת הקמת הלוואה

נכסי נדל"ן, חוזים, שיקים בהתאם למתווה העסקה

בטחונות