קרן הסוכנות היהודית

 

הקרן מופעלת באמצעות תרומות מקהילות יהודיות ברחבי העולם ומעודדת צמיחה כלכלית בישראל החל משנת 2001. לקרן מספר מסלולים, כל מסלול פונה למגזר ספציפי, להלן פירוט המסלולים הקיימים:

 

 קרן פיטסבורג- עסקים באזור כרמיאל-משגב:

מסלול הון חוזר
עד 300,000 ₪סכום ההלוואות
עד 6 שניםתקופת החזר
עד 12 חודשיםתקופת גרייס
פריים + 1.5%ריבית
בהתאם להחלטת הקרן והבנקבטחונות
עסקים בהקמה ועסקים קיימים באזור כרמיאל ומועצה אזורית משגבתנאים

 

 קרן ניו יורק לטיפוח יזמות בירושלים וסביבתה (קרן קט"י):

מסלול הון חוזר
עד 350,000 ₪סכום ההלוואות
עד 6 שניםתקופת החזר
עד 12 חודשיםתקופת גרייס
פריים + 1.5%ריבית
בהתאם להחלטת הקרן והבנקבטחונות
עסקים בהקמה ועסקים קיימים בירושלים וסביבתה לפי רשימת ישוביםתנאים

 

קרן ניו יורק לישראל:

מסלול הון חוזר
עד 300,000 ₪סכום ההלוואות
עד 6 שניםתקופת החזר
עד 12 חודשיםתקופת גרייס
פריים + 1.5%ריבית
בהתאם להחלטת הקרן והבנקבטחונות
הקמה והרחבת עסקים של עולים חדשים עד 10 שנים מיום העלייה, לכלל העולים מארצות הקווקז, לכל קהילת העולים מאתיופיה ובני משפחתם, לחברה החרדית, לחברה הערבית ולכלל היזמים ובעלי העסקים בגליל באזורים שאינם נתמכים על ידי קרנות אחרות של הסוכנות היהודיתתנאים

 

קרן דטרויט - לפיתוח באזור נצרת עילית, מגדל העמק ומ.א. עמק יזרעאל:

מסלול הון חוזר
עד 300,000 ₪סכום ההלוואות
עד 6 שניםתקופת החזר
עד 12 חודשיםתקופת גרייס
פריים + 1.5%ריבית
בהתאם להחלטת הקרן והבנקבטחונות
עסקים בהקמה ועסקים קיימים באזור נצרת עילית, מגדל העמק ומועצה אזורית עמק יזרעאלתנאים

 

קרן נס לעסקים באזור הנגב:

מסלול הון חוזר
עד 300,000 ₪סכום ההלוואות
עד 6 שניםתקופת החזר
עד 12 חודשיםתקופת גרייס
פריים + 1.5%ריבית
בהתאם להחלטת הקרן והבנקבטחונות
עסקים בהקמה ועסקים קיימים באזור הנגבתנאים