קרן בנק הפועלים

 

בנק הפועלים בשיתוף כלל ביטוח וחברת BDI השיקו את הקרן לעסקים בחודש מאי 2016, לקרן תקציב כולל בהיקף מצטבר של 8 מיליארד ש"ח.

 

מסלול הון חוזר
הלוואה עד לסכום של 2 מיליון ₪ או עד 10% מהמחזור העסקיסכום ההלוואות
עד 6 שניםתקופת החזר
עד 12 חודשיםתקופת גרייס
פריים + 1.9% ובהתאם לשיקול דעת הבנק ריבית
25% בטחונות מההלוואה המאושרתבטחונות
מחזור שנתי של עד 25 מיליון ש"חתנאים