הקרן ללא ריבית

 

הקרן הוקמה בשנת 1990 במטרה לממש חזון עסקי לבעלי עסקים קטנים ממגוון שכבות האוכלוסיה, וכל זאת במטרה לרכוש ציוד ומימון הון חוזר.

 

מסלול הון חוזר
עד 90,000 ₪סכום ההלוואות
עד 45 תשלומיםתקופת החזר
ללאתקופת גרייס
ללאריבית
עד 45,000 ₪ - 3 ערבים, עד 90,000 ₪ 4 ערבים, בנוסף לערבות אישית של היזם ושל בן/ת הזוגבטחונות
עסקים בהקמה ועסקים קיימים שמחזור ההכנסות החודשי שלהם אינו עולה על 150,000 ₪תנאים